R&F Giành 5 Giải Thưởng, Trong Đó Có Giải Thưởng Top 10 Nhà Phát Triển Bất Động Sản Tốt Nhất Trung Quốc Năm

R&FR&F GIÀNH 5 GIẢI THƯỞNG, TRONG ĐÓ CÓ GIẢI THƯỞNG TOP 10 NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TỐT NHẤT TRUNG QUỐC NĂM

2020 Vào ngày 18 tháng 3, kết quả đánh giá “500 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc năm 2020” đã chính thức được công bố.

R&F đã đạt được thành công vang dội khi nhận được giải thưởng “TOP 10 nhà đầu tư bất động sản tốt nhất Trung Quốc năm 2020”, “TOP 10 nhà đầu tư có thế mạnh cạnh tranh riêng biệt xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2020”, “TOP 10 nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2020”, “TOP 10 nhà phát triển bất động sản thương mại ”và“ TOP 10 nhà phát triển bất động sản Trung Quốc tái sinh đô thị xuất sắc nhất năm 2020 ”với khả năng quản lý tích hợp tuyệt vời.


Việc đánh giá do Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Bất động sản Thượng Hải Yiju Trung tâm Đánh giá Bất động sản Trung Quốc phối hợp thực hiện và giải thưởng đánh giá đã được thực hiện trong 12 năm liên tiếp. Kết quả đánh giá được coi là tiêu chuẩn cho sức mạnh và vị thế tổng thể của các nhà phát triển bất động sản trong ngành.

Trong hơn 20 năm, Tập đoàn R&F tiếp tục phương châm ‘xây dựng cuộc sống tuyệt vời gần trung tâm thành phố’ để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn và phấn đấu trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu thế giới. Giành 5 giải thưởng, trong đó có 10 nhà phát triển bất động sản tốt nhất Trung Quốc năm 2020